Värbamine ja valik

Värbamine ja valik on organisatsiooni jaoks sobilike oskuste, hoiakute ja potensiaaliga inimeste kindlakstegemine, ligimeelitamine ja hindamine.

 

Kuidas avaldub värbamise ja valiku pädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
Värbamine ja valikKoostab ametikoha profiili, sobivad värbamissõnumid ja töökuulutuse võttes arvesse tööandja brändi elemente. Teeb värbamise ja valiku plaani. Kasutab värbamisel ja valikul tehnoloogilisi rakendusi, sobilikke turundustegevusi ja usaldusväärseid hindamismeetodeid. Assisteerib ja dokumenteerib kandidaatide hindamise protsessi. Korraldab infovahetust kandidaatidega. Teeb koostööd partneritega tööturu teenuste, sisserände, ümberasumise, maksude ja juriidilistes aspektides. Jälgib tööturu trende ja sektori teiste tööandjate värbamistegevust.Kujundab organisatsiooni värbamise ja valiku põhimõtted ning tööandja brändi põhisõnumid. Hindab personali värbamise ja valiku meetodite tõhusust ja rahalist maksumust, juhib protsessi kulusid. Rakendab alternatiivse värbamise võimalusi (näiteks renditöötajad, tööampsajad, praktikandid, allhange). Juhib iseseisvalt personali värbamise- ja valiku projekte. Korraldab sisserände, ümberasumise ja sisseelamisega seotud tegevusi ning juhib vastavaid protsesse.Kujundab ja viib ellu praegust ja tulevasi vajadusi arvestava, erinevaid lähenemisviise sisaldava ja organisatsioonikultuurist lähtuva värbamise ja valiku strateegia. Analüüsib globaalsete tegurite mõju organisatsiooni tulemuslikkusele ning loob ja arendab konkurentsisituatsiooni arvestava organisatsiooni strateegiast lähtuva tegevuste süsteemi. Koordineerib värbamise ja valiku protsessi, kaasates vajadusel sobivad koostööpartnerid.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT