Töösuhete haldamine

Töösuhete haldamine on töösuhete- ning personaliinfo haldamine, tagades tööandja õiguste ja kohustuste täitmise ning organisatsioonile vajaliku personalialase teabe olemasolu.

 

Kuidas avaldub töösuhete haldamise pädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
Töösuhete haldamineHaldab ja kasutab personaliinfosüsteemi, tagab andmete kvaliteedi ja nõustab kasutajaid. Koostab tegevusriigi nõuetest lähtuvad personaliarvestuse dokumendid. Koostab töö analüüsi tulemuste põhjal ametijuhendid. Esitab infosüsteemi arendustellimusi ja osaleb nende elluviimises regulaarsete aruannete automatiseerimiseks ja kasutajamugavuse tõstmiseks.Korraldab töösuhete haldamise ning valdkonna protsesside optimeerimise. Analüüsib töötaja kui kliendi ja kasutaja teekonda, teeb ja viib ellu ettepanekud töötajakogemuse parendamiseks. Koostab juhtimist ja töösuhteid arendavaid ning toetavaid dokumente ja juhiseid (korrad, juhendid, protsessikaardistused). Valmistab ette töövaidluste lahendamise dokumente. Esindab tööandjat kollektiivsetes töösuhetes.Loob ja arendab töösuhete haldamise valdkonna protsesse. Kujundab strateegiliste otsuste tegemist toetava andmehalduse süsteemi. Määratleb juhtimisotsuste langetamiseks vajaliku personaliinfo. Valib personaliinfo haldamiseks sobivaimad töövahendid, mis ühilduvad organisatsiooni teiste rakendustega (näiteks palgaarvestus, CRM, ERP). Kujundab partnereid kaasates andmebaase ja nende arhitektuuri.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT